Een ogenblik geduld a.u.b.

Ambities

De Omgevingsvisie Provincie Utrecht is op 10 maart 2021 vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 april 2021 in werking getreden. Met zeven beleidsthema’s wordt in de Omgevingsvisie richting gegeven aan de ontwikkeling en de bescherming van de gezonde en veilige leefomgeving. Voor de zeven beleidsthema’s zijn diverse ambities opgenomen.

1. Stad en land gezond

2. Klimaatbestendig en waterrobuust

3. Duurzame energie

4. Vitale steden en dorpen

5. Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar

6. Levend landschap, erfgoed en cultuur

7. Toekomstbestendige natuur en landbouw